Lịch Khởi Hành Tour Ghép

LỊCH KHỞI HÀNH TOUR GHÉP TRONG NƯỚC

(TOUR RIÊNG KHỞI HÀNH THEO YÊU CẦU, RIÊNG TỪ 1 KHÁCH TRỞ LÊN)

CLICK VÀO TÊN TOUR ĐỂ XEM CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT

HOTLINE: 0967-38-0000

 

HÀ NỘI – LÝ SƠN – QUẢNG NGÃI 4N3Đ

21, 23/05 04,06,20/06 07,25/07 08,13,18,25/08 : 5.990.000đ/khách

16/07/2022 : 6.190.000đ/khách

 

BIỂN NHẬT LỆ – ĐỘNG THIÊN ĐƯỜNG  4N3D (bay Vietnam airlines) 

Khởi hành: 26/5 & 01; 02; 09; 15; 16; 22/6 – 4.790k/ khách 

Khởi hành: 06; 20/7  & 03; 11, 17; 18; 25/8 – 4.790k/ khách 

Khởi hành: 23; 30/6  &  14; 28/7 – 4.990k/ khách 

 

BIỂN NHẬT LỆ – ĐỘNG PHONG NHA  3N4D (charter tàu nằm khoang 4 điều hòa) 

Khởi hành:  08/04 – 3.390k/ khách

Khởi hành:  27/5  –   3.690k/ khách 

Khởi hành: 10; 24/6  – 3.990k/ khách 

Khởi hành: 08; 22/7  – 3.990k/ khách 

 

CÔN ĐẢO LINH THIÊNG 3N2D  (bay Vietnam airlines)

Khởi hành: 17, 20, 25/4 – 6.490k/ khách

Khởi hành: 14/5  &  08, 12, 27/6 – 6.490k/ khách

Khởi hành: 14, 18, 26/ 4 & 05, 20/5 & 09, 16, 21/6 – 6.390k/ khách

 

QUY NHƠN – PHÚ YÊN 4N3D  (bay Vietnam airlines)

Khởi hành: 25/04 – 5.490k/ khách

Khởi hành: 07/5 – 5.690k/ khách

Khởi hành: 27/3  &  2; 12; 23/4 – 5.390k/ khách

Khởi hành:  23/5  & 06; 20/6  – 5.990k/ khách 

Khởi hành:  27/6  &  11; 25/7   – 6.090k/ khách 

Khởi hành:  27/5  &  12; 26/8   – 6.290k/ khách 

Khởi hành:  01; 15; 29/7  –  6.890k/ khách 

Khởi hành: 06; 04, 16; 18; 20/4  & 02; 07/5 – 5.490k/ khách

Khởi hành: 14/4; 05/5 – 5.890k/ khách

Khởi hành: 29/03; 12; 26/4 – 5.390k/ khách

Khởi hành:  17; 31/5  & 14/6  – 5.790k/ khách 

Khởi hành:  28/5   – 5.890k/ khách 

Khởi hành:  28/6; 12 & 26/7   – 6.190k/ khách 

Khởi hành:  25/6  & 09; 23/7  –  6.390k/ khách 

 

PHÚ QUỐC 4N3D   (bay Vietnam airlines)

Khởi hành: 05; 11; 17, 19; 25/04 – 5.490k/ khách

Khởi hành: 24/4; 3/5 – 5.590k/ khách

Khởi hành: 02; 06; 23/4 – 5.890k/ khách

Khởi hành: 14/04; 5/05 – 6.290k/ khách

Khởi hành: 31/3 +21/4 – 6.190k/ khách

Khởi hành: 13/04  &  02; 04/05 – 5.690k/ khách

Khởi hành: 15/04  &  06/05 – 6.390k/ khách

Khởi hành: 18/5  & – 6.790k/ khách 

Khởi hành: 21/5  & 04; 18/6 – 6.890k/ khách 

Khởi hành: 03; 10; 17; 24; 31/7 – 6.890k/ khách 

Khởi hành: 09; 23/7 &  06/8    – 7.690k/ khách 

Khởi hành: 22/6  &  03/8    – 7.790k/ khách 

Khởi hành: 02/6  &  11; 18/8    – 7.490k/ khách 

 

PHÚ QUỐC – 4N3Đ   (bay Vietjet air)

Khởi hành: 28/4  –  7.290k/ khách  

Khởi hành: 29/4 –  7.690k/ khách 

Khởi hành: 12/5 – 5.990k/ khách 

Khởi hành: 26/5   –  6.290k/ khách 

Khởi hành: 02, 09, 16, 23, 30/6  – 6.790k/ khách 

Khởi hành: 07, 17, 21, 28/7  –  6.790k/ khách 

 

PHÚ QUỐC – 3N2Đ   (bay Vietnam airlines)

Khởi hành: 29/03 – 4.790k/ khách

Khởi hành: 2; 23/04 – 5.490k/ khách

Khởi hành: 12/04  &  8/5 – 4.990k/ khách

 

ĐÀ LẠT 3N2D  (bay Vietnam airlines)

Khởi hành:  14/5  &  22/8  – 6.790k/ khách 

Khởi hành:  17/6 &  22/8  – 7.190k/ khách 

Khởi hành:  02; 30/7     – 7.790k/ khách 

Khởi hành:  23/6 &  21/7   – 8.190k/ khách 

06/06; 15/08/2022:5.390.000đ

11/06; 20/08/2022: 5.690.000đ

04/07; 18/07; 01/08/2022:5.890.000đ

27/05/2022: 5.990.000đ

 

NHA TRANG – ĐÀ LẠT 4N3D  (bay Vietnam airlines)

11/5; 14/5; 31/5; 14/6; 09/8; 23/8/2022: 6.290.000đ

20/8/2022: 6.490.000đ

28/6; 12/7; 26/7/2022: 6.690.000đ

25/6; 23/7/2022: 7.090.000đ

Khởi hành:  14/5  &  22/8  – 6.790k/ khách 

Khởi hành:  17/6 &  22/8  – 7.190k/ khách 

Khởi hành:  02; 30/7     – 7.790k/ khách 

Khởi hành:  23/6 &  21/7   – 8.190k/ khách 

 

NHA TRANG – NINH THUẬN 4N3D  (bay Vietnam airlines)

Khởi hành: 28/03  &  17; 24/04 – 5.390k/ khách

Khởi hành: 31/03  &  21/04  &  07/05 – 5.990k/ khách

Khởi hành: 11, 16, 18, 25/04  &  02/05 – 5.590k/ khách

 

HUẾ – ĐÀ NẴNG – BÀ NÀ – HỘI AN 4N3D  (bay Vietnam Airlines)

Khởi hành:  29/03  &  12, 16, 26/04  &  7/05 – 5.590k/ khách

 

ĐÀ NẴNG – BÀ NÀ – HỘI AN 4N3D  (bay Vietnam airlines)

Khởi hành:  29/03   &  12; 26/04 – 4.890k/ khách

Khởi hành:  02; 23/04 – 4.990k/ khách

Khởi hành:  14/04 + 05/05 – 5.390k/ khách

Khởi hành:  27/03   & 04; 17; 18/04   &  2/05 – 5.190k/ khách

 

CẦN THƠ – SÓC TRĂNG – BẠC LIÊU – CÀ MAU 4N3D (bay Vietnam airlines)

Khởi hành: 02; 23/04  &  03/05 – 6.490k/ khách

Khởi hành: 17; 19/04 – 6.390k/ khách

Khởi hành: 11, 28/5  & 04, 08, 18/6  – 7.090k/ khách 

Khởi hành: 14/5  &  06/8 – 7.290k/ khách 

Khởi hành: 25/6 & 02, 06, 16, 23, 27/7 – 7.490k/ khách 

 

BUÔN MÊ THUỘT – PLEIKU – 4N3D  (bay Vietnam airlines)

Khởi hành: 27/3  & 3; 5; 17; 19; 24/4  &  3/05 – 4.990k/ khách

Khởi hành: 2; 23/04 – 5.090k/ khách

CITY TOUR HÀ NỘI 1 NGÀY

+ Khởi hành: hàng ngày.
+ Giá tour ghép: 750.000 đồng/khách.
 

TOUR CHÙA HƯƠNG 1 NGÀY.

+ Khởi hành: hàng ngày.
+ Giá tour ghép: 750.000 đồng/khách.
 

TOUR BÁI ĐÍNH – TRÀNG AN 1 NGÀY

+ Khởi hành: hàng ngày.
+ Giá tour ghép: 790.000 đồng/khách.
 

TOUR HOA LƯ – TAM CỐC 1 NGÀY

+ Khởi hành: hàng ngày.
+ Giá tour ghép: 750.000 đồng/khách.
 

TOUR HANG MÚA – TAM CỐC 1 NGÀY

+ Khởi hành: hàng ngày.
+ Giá tour ghép: 799.000 đồng/khách.
 

TOUR HANG MÚA – TRÀNG AN 1 NGÀY

+ Khởi hành: hàng ngày.
+ Giá tour ghép: 850.000 đồng/khách.
 

TOUR TAM CHÚC – ĐỊA TẠNG PHI LAI

+ Khởi hành: hàng ngày.
+ Giá tour ghép: 590.000 đồng/khách.
 

TOUR TAM CHÚC – TRÀNG AN 1 NGÀY

+ Khởi hành: hàng ngày.
+ Giá tour ghép: 750.000 đồng/khách.
 

TOUR TAM CHÚC – VÂN LONG 1 NGÀY

+ Khởi hành: hàng ngày.
+ Giá tour ghép: 75.000 đồng/khách.
 

TOUR YÊN TỬ 1 NGÀY

+ Khởi hành: hàng ngày.
+ Giá tour ghép: 750.000 đồng/khách.
 

TOUR HẠ LONG –THIÊN CUNG ĐẦU GỖ –1 NGÀY.

+ Khởi hành: hàng ngày.
+ Giá tour ghép: 790.000 đồng/khách tàu thường
 

TOUR HẠ LONG – HANG SỬNG SỐT – ĐẢO TITOP – HANG LUỒN 1 NGÀY.

+ Khởi hành: hàng ngày.
+ Giá tour ghép: 990.000 đồng/khách tàu thường
+ DU THUYỀN LA CASTA DAILY CRUISE : 1.390.000 vnd/1 khách ( tàu 100 chỗ ) chưa bao gồm xe
+ DU THUYỀN CATAMARAN CRUISE : GIÁ 1.390.000 VND/1 KHÁCH (chưa bao gồm xe )
+ DU THUYỀN VITAMIA CRUISE : GIÁ 1.390.000 VND/1 KHÁCH (chưa bao gồm xe )
+ DU THUYỀN STELLA MARIS LUXURY 5 SAO GIÁ 1.390.000 VND/1 KHÁCH (chưa bao gồm xe )
+ DU THUYỀN 5 SAO : LACASTA, DORA, LE THEATER, MON CHERY , AMBASSADO , INDOCHINA……
Giá dao động từ : 2.790.000 đến 3.500.000 vnd/1 khách ( chưa bao gồm xe )
Cuối tuần phụ thu 500.000 vnd/1 khách
 

TOUR HẠ LONG – TUẦN CHÂU 2 NGÀY 1 ĐÊM

+ Khởi hành: hàng ngày.
+ Giá tour ghép: 1.850.000 đồng/khách.
 

TOUR HẠ LONG – YÊN TỬ 2 NGÀY 1 ĐÊM

+ Khởi hành: hàng ngày.
+ Giá tour ghép: 2.550.000 đồng/khách.
 

TOUR MAI CHÂU – MỘC CHÂU 2 NGÀY 1 ĐÊM

+ Khởi hành: hàng ngày.
+ Giá tour ghép: 980.000 đồng/khách (nghỉ homstay), 1.190.000 đồng/khách (kstc), 1.380.000 đồng/khách (ks 2 sao), 1.380.000 đồng/khách (ks 3 sao), 1.650.000 đồng/khách (ks 5 sao).
 

TOUR MỘC CHÂU – TÀ XÙA 2 NGÀY 1 ĐÊM

+ Khởi hành: T7 hàng tuần.
+ Giá tour ghép: 1.790.000 đồng/khách
 

TOUR HÀ GIANG – CAO NGUYÊN ĐÁ ĐỒNG VĂN 3 NGÀY 2 ĐÊM

+ Khởi hành: thứ 6 hàng tuần.
+ Giá tour ghép:2.350.000 đồng/khách (ks 2 sao).
Hàng ngày 2.890.000 đ/1 khách
 

TOUR HỒ BA BỂ – THÁC BẢN GIỐC 3 NGÀY 2 ĐÊM

+ Khởi hành: thứ 6 hàng tuần.
+ Giá tour ghép: 2.350.000 đồng/khách (homstay + ks 2 sao), 2.550.000 đồng/khách (homstay + ks 3 sao).
 

TOUR HÀ NỘI SAPA 2N1Đ

+ Khởi hành: Hàng ngày
+ Giá tour ghép: 1.350.000 đồng/khách ( đi xe giường nằm+ ks 3 sao). Limoushin + 400k/1 khách khứ hồi , cabin đôi +400 k/1 khách
 

TOUR HÀ NỘI SAPA 3N2Đ

+ Khởi hành: Hàng ngày
+ Giá tour ghép: 2.350.000 đồng/khách ( đi xe giường nằm+ ks 3 sao). Limoushin + 400k/1 khách khứ hồi , cabin đôi +400 k/1 khách
 

HA NỘI – CÔ TÔ 3N2Đ

+ Khởi hành: thứ 6 hàng tuần.
+ Giá tour ghép: 2.650.000 đồng/khách ( Ngủ 4 ) , ngủ 2 :2.890.000 vnd/1 khách
 

HÀ NỘI – QUAN LẠN 3N2Đ

+ Khởi hành: thứ 6 hàng tuần.
+ Giá tour ghép: 2.650.000 đồng/khách ( Ngủ 4 ) , ngủ 2 :2.890.000 vnd/1 khách
 

TOUR HÀ NỘI CÁT BÀ 2N1Đ

+ Khởi hành: Hàng ngày
+ Giá tour ghép: 1.850.000 đồng/khách ( khách sạn 2 sao
+ khách sạn 3 sao : 2.680.000 vnd/1 khách
+ khách sạn 5 sao : 3.200.000 vnd
Cuối tuần phụ thu tour ghép : 2 sao : 200.000 vnd/1 khách , 3 sao : 350.000 vnd/1 khách , 5 sao : 600k/1 khách
 

TOUR CÁT BÀ 3N2Đ XUẤT PHÁT TỪ HÀ NỘI, HẢI PHÒNG, THÁI BÌNH, NAM ĐỊNH, HẢI DƯƠNG, HƯNG YÊN, BẮC NINH…

+ Khởi hành: Hàng ngày
Cao điểm :28/4 đến 30/9
+ Giá tour ghép ks 2 sao : 3.150.000 đồng/khách
+ Khách sạn ks 3 sao : 3.880.000 vnd/1 khách
+ Khách sạn ks 5 sao : 5.200.000 vnd
Cuối tuần phụ thu tour ghép : ks 2 sao : 200.000 vnd/1 khách , ks 3 sao : 350.000 vnd/1 khách , ks 5 sao : 600k/1 khách
Thấp điểm : Từ 01/10 đến 31/12
+ Giá tour ghép ks 2 sao : 2.850.000 đồng/khách ( khách sạn 2 sao
+ khách sạn ks 3 sao : 3.580.000 vnd/1 khách
+ khách sạn ks 5 sao : 4.200.000 vnd
Cuối tuần phụ thu tour ghép : 2 sao : 200.000 vnd/1 khách , 3 sao : 350.000 vnd/1 khách , 5 sao : 600k/1 khách
 

+ TOUR 1 NGÀY KHÁM PHÁ VỊNH LAN HẠ – LÀNG VIỆT HẢI – HANG SÁNG – HANG TỐI

+ Khởi hành: Hàng ngày
+ Giá tour ghép: 850.000 đồng/khách ( đón khách tại trung tâm cát bà ) – Chưa bao gồm xe đón tiễn HN
 

TOUR NỬA NGÀY THAM QUAN LÀNG CHÀI – HÒN RÙA – VỊNH LAN HẠ – ĐẢO THÁP NGHIÊNG

(Từ 8h30 đến 11h30 hoặc Từ 13h00 đến 15h45 )
+ Khởi hành: Hàng ngày
+ Giá tour ghép: 550.000 đồng/khách ( đón khách tại trung tâm cát bà ) – Chưa bao gồm xe đón tiễn HN
 
 

 

TOUR NƯỚC NGOÀI

 

HN – BANGKOK – PATTAYA 4N3Đ (VN AIRLINES)

21.05.2022 / 23.06.2022: 8.590.000/khách

 

HN – BANGKOK – PATTAYA 4N3Đ (VIETJET)

Bay hàng không VietJet Air VJ901 lúc 12h15 – VJ902 lúc 15h05. Khởi hành Thứ Năm hàng tuần

02; 09; 16; 23; 30/06 07; 14; 21; 28/07 04/08/2022: 7.990.000

25/08 15; 29/09: 7.490.000

 

HN – BANGKOK – PATTAYA – CORAL ISLAND 4N3Đ (Bay Vietnam Airlines)

21.05.2022; 23.06.2022: 8.990.000đ

 

HN – BANGKOK – PATTAYA 5N4Đ (VIETJET AIR)

01; 03; 08, 10; 15; 17; 22; 24; 29/06 01; 06; 08; 13; 15; 20; 22; 27; 29/07 03; 05/08/2022 : 8.590.000/khách
17; 26/08; 07; 16; 21; 30/09/2022 : 8.290.000/khách
 

QUỐC ĐẢO SINGAPORE 4N3D (bay Vietnam airlines)

Khởi hành: 13 & 29/5 – 12.990k/ khách
Khởi hành: 12/6 ; 24/7 ; 28/8 – 12.990k/ khách
Khởi hành: 24/6 ; 08/7 ; 12/8 – 13.990k/ khách

 

DUBAI – ABU DHABI 6N5D- EK – BẢO TÀNG TƯƠNG LAI – BẢO TÀNG LOUVRE ABU DHABI + DINH TỔNG THỐNG Qars Al Watan

Khởi hành: 02, 09, 16/4  – 28.990k/ khách

Khởi hành ngày lễ: 30/4 – 30.900k/ khách

Khởi hành: 14, 28/5  – 25.900.000đ/ khách

Khởi hành: 11, 25/6 – 25.900.000đ/ khách

Khởi hành: 05, 17, 24/5  – 25.900.000đ/ khách 

Khởi hành: 07, 14, 21/6 – 25.900.000đ/ khách 

Khởi hành: 19 & 26/7  –   25.900.000đ/ khách 

 

ĐỨC – HÀ LAN – BỈ – PHÁP 9N8D ( bay Vietnam airlines*)

Khởi hành: 11/05/2022 – 48.900.000 VNĐ

Khởi hành: 28/6/2022 – 52.490.000đ/ khách

 

ĐỨC – HÀ LAN – BỈ – PHÁP – LUXEMBOURG 10 NGÀY 9 ĐÊM

17/05, 09/06, 13/9/2022: 49.900.000 VNĐ

 

HÀ NỘI – BALI – HÀ NỘI 4N3Đ

12,500,000 VNĐ