Mỹ

tour-my-horsetour TẾT 2023
New York - Phố tài chính Wall Street - Đại lộ 5 Fifth Avenue - Quảng trường Thời Đại - Philadelphia - Washington D.C - Nhà Trắng - Las Vegas - Los Angeles - San Diego - Đại Lộ Danh Vọng - Biên giới Mexico - Tượng nữ thần Tự do - Grand Canyon.
10 Ngày 9 Đêm